De Zuidwalschool: een basisschool op de grens van het Haagse centrum en de Schilderswijk. Met leerlingen uit veel verschillende landen, die meestal al met een taalachterstand beginnen. En met leerkrachten die alles op alles zetten om ze die achterstand te laten inlopen, ze een veilige omgeving en een leuke schooltijd te bieden. Prisca Schenk is zo’n leerkracht: “Deze kinderen verdienen de beste juffen en meesters die er zijn. Zij moeten beseffen dat ze hard aan de bak moeten. Anders komen ze er niet uit.” Vast onderdeel van het jaarprogramma zijn de GOA-taalprojecten die de school met de bibliotheek doet. Voor alle groepen zijn er verder lessen om de bibliotheek te leren gebruiken en veel activiteiten rond boeken lezen. Een van de hoogtepunten: schrijvers live ontmoeten!IMG_5830vb

De Zuidwalschool staat pal naast een peuterspeelzaal. Ideaal om, via de ouders, de kinderen de school binnen te leiden. Dat gebeurt via taal en spel. Leerkracht Prisca Schenk “Voor ouders met peuters tot 2,5 jaar hebben we een leuke activiteit. We kiezen een thema – familie, het huis, de buurt, verkeer – en praten en tekenen erover, aan de hand van prentenboeken, platen, puzzels en ander spelmateriaal. Alles draait om taal in de kleuterklas.”

Leren voorlezen
Bij die taalontwikkeling heeft de bibliotheek altijd een belangrijke rol gespeeld. De Zuidwalschool koopt, in het kader van het Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid, taalprojecten in bij de bibliotheek.

Een voorbeeld. Prisca Schenk: “De Voorleesvogel is een voorleesactiviteit voor kleuters en peuters, en hun ouders. Iemand van de bibliotheek laat eerst op school de ouders prentenboeken en ander materiaal zien en praat er met hen over. Dan leest ze een verhaal voor aan een groepje kinderen. Ze laat horen en zien wat je allemaal kunt met voorlezen. En hoe leuk kinderen dat vinden. De ouders knutselen daarna iets, als een cadeautje voor hun kinderen, dat betrekking heeft op de verhalen, het thema. Andere kinderen zien dat en zeggen tegen hún ouders: dat wil ik ook, ga je voor me knutselen op school? Zo werkt dat. De ouders leren voorlezen én ze maken contact met elkaar. Ze mogen een boek meenemen naar huis om te oefenen. Dat heeft als voordeel dat de kinderen de begrippen vanzelf leren, omdat je iedere dag hetzelfde boek voorleest.”

Een veilige plek
Prisca Schenk stond dit jaar voor groep 6: “Ik wil deze kinderen helpen kansen te creëren. Ik praat al met ze over de toekomst. Ze moeten een opleiding gaan volgen en goed Nederlands spreken. Maar school is voor hen ook een veilige plek. Als we ze een leuke schooltijd kunnen bezorgen, hebben ze ook meer plezier in leren en halen ze betere resultaten.”

Kennismaken met de bibliotheek
“We hebben veel samen gedaan met de bibliotheek. Heel wat projecten zouden verzanden als de bibliotheek er niet was. Alle groepen volgen bijvoorbeeld elk jaar bibliotheeklessen. Groep 3 gaat naar de bibliotheek toe voor een kennismaking: wat hebben ze er allemaal, wat zijn de regels, en wat kun je er? Groep 4 leert al iets meer over het systeem: wat betekenen de etiketten op de boeken? Wat is de volgorde in de kast?”

Spelen met taal en boeken
Alle groepen doen ook bibliotheekprojecten op school, met een medewerkster van de bibliotheek. “De kleuters doen bijvoorbeeld Spelen met prentenboeken. De groepen 3 en 4 Mijn Boek Vol Versjes. Daarin leren ze met behulp van versjes en liedjes dat je leuke en gekke dingen met taal kunt doen. Ze maken dan zelf een ‘Boek Vol Versjes’, dat ze ook steeds uitbreiden.” Het project Boekenstapel is voor de kinderen van de groepen 4-6. “We lezen dan zoveel mogelijk boeken van één schrijver. De bibliotheek zorgt voor boeken op verschillende niveaus. We praten erover en spelen bijvoorbeeld scènes uit het verhaal, of verzinnen de afloop ervan.”

Schrijvers in levenden lijve
“Soms hebben we de kans om een schrijver in levenden lijve te ontmoeten, zoals na afloop van het project Een schrijver uitgelicht, voor de groepen 6, 7 en 8. We hebben Koos Meinderts, Jacques Vriens en Joke van Leeuwen al in de bieb gezien en gesproken. We lezen hun boeken en we oefenen met interviewen. Dat vinden de kinderen fantastisch. Zo’n schrijver live zien en horen vertellen, stimuleert ze enorm om te gaan lezen. Dat geldt trouwens ook voor het project De klas leest. Daarin lezen we met z’n allen een supermooi boek, een klassieker, uit de kinderliteratuur. Aan het eind van elke les krijgen alle kinderen het boek zelf, zodat ze het zelf in de klas kunnen uitlezen.”

Communicatie en informatie
“Veel lessen zijn bedoeld om kinderen aan het lezen te krijgen en hun taalvaardigheid te vergroten Maar we hebben met de bibliotheek ook aandacht besteed aan communicatie en informatie verwerken. Ze leerden bijvoorbeeld een PowerPointpresentatie maken, kregen les over nieuwe media, informatie zoeken via internet, een boekbespreking en een werkstuk maken, een spreekbeurt houden. De lessen horen er gewoon bij, het zijn vaste waarden in een schooljaar.”

Op zoek naar andere mogelijkheden
De Zuidwalschool werkte samen met bibliotheek Schilderswijk in de Koningstraat. Prisca Schenk:We hebben jarenlang geïnvesteerd om onze kinderen de bibliotheek in te krijgen. En dat is behoorlijk goed gelukt. Nu de bibliotheek is gesloten, zijn we hard op zoek naar andere mogelijkheden.

Tekst: Ton van der Veeken

Foto(‘s): Loes Schleedoorn