Op de stoel van een gemeenteraadslid een dictee maken: dat gebeurt je niet vaak, maar op 28 juni 2013 zaten er toch 28 kinderen van evenzoveel Haagse basisscholen in de Haagse Raadzaal om mee te doen aan de finale van het Groot Haags Kinderdictee. In een eerdere ronde waren zij de beste van hun school geworden. Nu namen ze het tegen elkaar op in de strijd om de titel van ‘allerbeste dicteemaker van Den Haag’. Spannend, ook voor ouders en andere fans op de publieke tribune.

Bjorn Kegel

Bjorn Kegel

Ruim een half uur van tevoren melden de eerste kinderen en hun ouders zich al bij de Raadzaal. Nerveus? Voor Bjorn Kegel (13) van basisschool De Springplank leek het business as usual: “Ik vind het gewoon leuk om te spellen en mee te doen.” Qianje Lin (11) van basisschool De Horizon dacht daar iets anders over: “Ja, ik ben wel een beetje zenuwachtig, want het is toch belangrijk.” En Anne van der Ven (10) van de O.G. Heldringschool is vol vertrouwen: “Het laatste dictee op school ging over het Koningshuis en was best lastig, toch had ik maar één fout.” Annes moeder: “Wij hebben thuis een dictee-tic, altijd gehad.”

Instinkers
Elf uur: klaar om te beginnen. Wethouder Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) zal het dictee voorlezen. Na een korte introductie over wat een wethouder zoal doet – “Ik heb de leukste baan van Nederland” – start het dictee. Het is een tekst van (kinder)schrijfster Leuntje Aarnoutse over Den Haag als stad van recht en vrede. Niet al te lastig, maar in de tekst zitten, zoals in elk dictee, flink wat instinkers. Is het ruziën of ruzieën? Spel je achtstegroepers met of zonder verbindingstreepje. En schrijf je Vredespaleis met een hoofdletter?

Moeilijk
Stilte, rimpels in voorhoofden van het denken, en concentratie in de Raadzaal. Iedereen doet z’n uiterste best en is blij als het pauze is. Daarin worden de dictees direct nagekeken. Anne vond het moeilijk, maar kon niet bedenken wat ze misschien fout had geschreven. Qianje Lin twijfelde ook, en Bjorn zei, met een verdiend glas fris in zijn hand, dat hij op tien fouten rekende.

Rekenwedstrijd?
Wethouder Van Engelshoven vond de tekst niet bepaald makkelijk maar goed te doen. “Het enthousiasme van de kinderen die meedoen, vind ik geweldig. Het is goed dat zo’n wedstrijd dat losmaakt en dat kinderen lezen en schrijven gaan waarderen als iets leuks. Misschien moeten we onderzoeken of we voor rekenen ook een dergelijke competitie kunnen organiseren. Rekenen is tenslotte, net zoals taal, speerpunt van het onderwijsbeleid.”

Blij
Tijd voor de ultieme finale, de uitslag. “Het dictee is goed gemaakt”, concludeerde de wethouder, “en jullie krijgen straks allemaal een tasje met cadeaus mee naar huis.” Er waren vijf kinderen met drie, twee en één fout. En de winnaar? Dat was Anne van der Ven van de O.G. Heldringschool, zij had geen enkele fout gemaakt! Stralend nam Anne haar prijzen in ontvangst: een boekenbon van € 150,00 voor haar school en een e-reader voor zichzelf. Haar reactie: “Ik ben blij.” Verder was ze sprakeloos.

de deelnemers in de Haagse raadzaal

de deelnemers in de Haagse raadzaal

Tekst: Ton van der Veeken

Foto(‘s): Loes Schleedoorn