Taalontwikkeling

Bibliotheek Den Haag organiseerde ook dit jaar verschillende activiteiten om laaggeletterdheid te tegen te gaan. Dat is van belang, want het aantal laaggeletterden in Den Haag is procentueel gezien hoog. Landelijk is dit 12%, Den Haag heeft 24 % laaggeletterden, met uitschieters in Laakkwartier (50%) en Escamp (38%). Onvoldoende taalbeheersing staat de kans op werk en participatie in de Haagse samenleving in de weg. Ook weten Hagenaars met een minder goede taalbeheersing de weg naar overheids- en andere voorzieningen moeilijker te vinden, wat het nog belangrijker maakt mensen te helpen zich te ontwikkelen.

Taal in de buurt
Met Taal in de Buurt stimuleert de gemeente maatschappelijke organisaties om laagdrempelig taallessen aan te bieden aan Hagenaars van 18 jaar en ouder voor wie Nederlands niet de moedertaal is. Sinds mei 2016 ligt de coördinatie van dit project bij Bibliotheek Den Haag. Om fris van start te gaan en het project goed onder de aandacht te brengen, is in 2017 een actie gestart om meer mensen te bereiken. Met posters, stickers en folders en een Facebookpagina kwamen we een heel eind, maar natuurlijk is er ook contact gezocht met welzijnswerkers in verschillende wijken om de doelgroep zo goed mogelijk te kunnen bereiken. De extra promotie voor het project was een succes: sinds de herstart van Taal in de Buurt zijn zo’n 1000 deelnemers geregistreerd. Deden in 2016 nog 14 organisaties mee, in 2017 waren dat er 22. Deze nieuwe organisaties zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van 18 NT2 en 17 conversatiegroepen.

Taal in de bibliotheek
Op dit moment is ‘Taal in de bibliotheek’ actief in 9 wijkvestigingen en de Centrale bibliotheek. Wekelijks bezoeken zo’n 125 mensen die de Nederlandse taal willen oefenen de bibliotheken. Vrijwilligers van Taal aan Zee leiden de groepjes van maximaal 6 deelnemers en spreken met hen over allerlei onderwerpen, zoals de seizoenen, feesten en het weer.

Het Taalhuis
Het Taalhuis op de tweede verdieping van de Centrale Bibliotheek adviseert bezoekers die de Nederlandse Taal beter willen leren lezen, schrijven of spreken over het cursusaanbod in Den Haag en de bibliotheek én met praktische vragen over een brief of formulier. Ook kunnen is er plek om online de Nederlandse taal te oefenen en gebruik maken van de speciale collectie met materiaal over het verbeteren van hun taalvaardigheden.

Taalshow
Als afsluiting van een volledig jaar Taal in de Buurt nieuwe stijl nodigden het Taalhuis en Taal in de buurt de Taalshow uit. Deze interactieve theatervoorstelling met veel humor, muziek en spel was een succes. Het publiek werd actief betrokken bij de show en kwam zelfs op het podium te staan. De deelnemers studeerden samen een makkelijk liedje in en zongen dit vervolgens een paar keer tijdens de voorstelling. Ook werd het publiek in twee groepen verdeeld om wat opdrachten te doen. Vooral een zoekopdracht met voorwerpen was grappig: deelnemers moesten  zo veel mogelijk voorwerpen uit de zaal verzamelen. Op de lijst stond bijvoorbeeld ‘schoen’, ‘sok’, ‘tas’, wat ertoe leidde dat er mensen eindigden zonder hun schoenen en sokken.

Naast deelnemers aan de verschillende groepen, waren docenten en vrijwilligers in de zaal, in totaal ruim 200 mensen. Bij de middagvoorstelling was wethouder Rabin Baldewsingh aanwezig.