Speciaal voor leerlingen uit de onderbouw die niet zo gauw een boek pakken, is er Leeskr8! Een slim computerprogramma, mede ontwikkeld door Bibliotheek Den Haag. Het helpt de kinderen een leesboek te kiezen dat bij ze past, zelfs als ze vooraf geen idee hebben. Want ze zijn verplicht een aantal boeken te lezen. Zo kwamen ook dit jaar heel wat niet-lezers toch aan leuke boeken. Marijke de Jong, vmbo-docente Nederlands op het Haagse Maris College: “Ik heb zeker al meer dan honderd leerlingen achter Leeskr8! gezet. Meestal werkt het en klikken ze zich hun weg door het programma. Uiteindelijk komen ze wel tot een boekenkeuze. Als dat is gebeurd, volgt een cruciale actie: naar de bibliotheek om het boek te gaan lenen. Daar staan de boeken die aansluiten op het leesniveau van de vmbo-leerling bij elkaar. Ze hebben het speciale kenmerk 4You!

Marijke de Jong - foto: Loes Schleedoorn

Marijke de Jong – foto: Loes Schleedoorn

Boeken zijn stom, vinden veel leerlingen van de basis- en kaderopleiding van het vmbo over lezen. Dat komt omdat ze moeite hebben met taal. Van huis uit is er nauwelijks aandacht voor. Taal en lezen is niet ‘hun ding’. Toch staat er ook voor hen verplicht een aantal boeken op de lijst.

Aangewezen op de bibliotheek
Marijke de Jong: “Vroeger had ik zo’n 200 boeken staan die ik allemaal kende, en gaf ik leerlingen persoonlijk advies.” Die situatie bestaat niet meer. Maris Kijkduin, waar het vmbo onderbouw van de school is gevestigd, heeft geen rijen leesboeken meer staan. De kinderen zijn aangewezen op de bibliotheek, waar ze ook geregeld klassikaal heengaan. “Tijdens die bezoekjes worden ze door bibliotheekmedewerkers op ideeën gebracht. We gaan eens in de zes weken naar de bibliotheek. Tussendoor moeten leerlingen ook uit zichzelf een boektitel kunnen vinden, die ze aanspreekt. Daarbij gebruiken ze Leeskr8!”

Eerst vragen beantwoorden
Het programma voert kinderen door een keuzemenu. Grappig is de eerste vraag: ‘Houd je van lezen?’ Wie ja antwoordt, gaat naar de eerste voorkeursvraag. De praktijk wijst uit dat de meesten hier triomfantelijk ‘nee’ invullen. Ze verwachten misschien wel dat daarmee de kous af is. Pech, ze moeten net zo goed door naar de volgende vraag. Bijvoorbeeld: ‘houd je van liefde?’ ‘of houd je van stoere dingen?’ ‘of houd je van sport?’

Dan een boek kiezen
Uiteindelijk komt een leerling die de vragen serieus en eerlijk beantwoordt, via dat keuzemenu altijd uit bij een onderwerp dat hem boeit of wel aanstaat. En bij dat onderwerp geeft Leesk8! suggesties voor boektitels, met een korte toelichting op de inhoud. Soms kun je zelfs een fragment uit het boek beluisteren. Lukt het niet te kiezen, dan kun je het programma nog een keer doorwerken; het duurt maximaal een kwartier.

Cruciaal
Marijke de Jong heeft al aardig wat leerlingen achter Leeskr8! gezet. “Meestal werkt het. Tegen een docent die iets aanraadt, zeggen ze heel snel ‘nee, saai’; bij een computerprogramma heeft dat geen zin, dat praat niet terug. Uiteindelijk komen ze wel tot een boekenkeuze.” Dan naar de bibliotheek om het boek te lenen. “Dat is een cruciale actie. Bij de bibliotheek staan de boeken die aansluiten op hun leesniveau bij elkaar, met een speciaal kenmerk 4You! Dat is wel ideaal.”

Boek is uitgeleendunnamed
Marijke: “Toch zie ik het in deze fase jammer genoeg nog wel eens misgaan. Dan is een leerling zover dat-ie naar de bibliotheek gaat om het boek van zijn keuze te halen, maar is het boek er niet. Kan gebeuren. Reserveren dus. Kost 50 cent, niet veel, maar handig is het niet. Dan haken ze af. Het zou mooi zijn als ze vanachter de computer, aan het einde van Leeskr8!, meteen konden zien of het boek in de bibliotheek aanwezig was, en ze het kunnen gaan halen. Zo niet, dan zou je het direct moeten kunnen reserveren, gratis. Allemaal vanuit Leeskr8! Dat zou een beter vervolg zijn, omdat je dan het enthousiasme vasthoudt. Dan zou Leeskr8! nog meer effect hebben.”

Tekst: Ton van der Veeken