Hoe zag De Keizerstraat op Scheveningen er pakweg vijftig jaar geleden uit? Een vraag waarop mensen die er toen hebben gewoond of gewerkt, graag antwoord gaven. Zij schaarden zich in meerdere bijeenkomsten rond de Verhalentafel in bibliotheek Scheveningen, haalden herinneringen op en maakten er ten slotte hun eigen DigiTale van. De persoonlijke, korte filmpjes brachten de Keizerstraat weer tot leven. Met deze Scheveningse Verhalentafel sloten samenwerkingspartners Bibliotheek Den Haag, ETV.nl Haaglanden, Haags gemeentearchief en Haags Historisch Museum het succesvolle project DigiTales glanzend af.

Herinneringen ophalen

Herinneringen ophalen

Onder de titel ‘geschiedenis in de bibliotheek’ verzamelde Bibliotheek Den Haag de afgelopen twee jaar persoonlijke verhalen van mensen met herinneringen aan specifieke, Haagse onderwerpen van vroeger. Die verhalen zijn verteld in DigiTales, korte filmpjes over Haagse historische thema’s. Bibliotheek Den Haag voerde het project, met subsidie van de provincie Zuid-Holland, uit met samenwerkingspartners ETV.nl Haaglanden, Haags gemeentearchief en Haags Historisch Museum. Bij elk thema was een museum betrokken dat bij dat thema paste.

Vol herinneringen
Net zoals voor alle vorige thema’s – zoals ‘De huishoudschool’; ‘The Golden Earring’; ‘Winkels in Den Haag’, was er ook voor ‘de Keizerstraat op Scheveningen’ veel belangstelling. Heleen Hebly, programmaleider Oral history: ‘‘Mensen zitten vol verhalen uit hun jeugd, vol herinneringen aan gebeurtenissen uit een bepaalde tijd. Maar hoe krijg je ze zover dat ze hun verhalen komen vertellen? Door ze duidelijk te maken dat ze geschiedenis bij zich dragen, en dat wij die zichtbaar willen maken. Dat spreekt aan, voor elk onderwerp hadden we een verhalentafel vol!”

Boven Simon de Wit
Nia Meulenberg-Van Aalst (82) las in de krant over de verhalentafel en meldde zich aan. “Ik ben al wel 82, maar ik schijn nog veel te weten. Ik ben in 1933 naar Scheveningen verhuisd, vier jaar oud. Ik woonde in de Keizerstraat boven Simon de Wit. Mijn DigiTale is het verhaal van de jaren dat we daar woonden tot we weg moesten. Dat was in 1942, vanwege de Atlantikwall. We hebben foto’s gevonden van Simon de Wit van vóór mijn tijd, die heb ik ook verwerkt, maar het is mijn persoonlijke verhaal. Ik heb zelf geen computer, dus ik had wel hulp nodig, en die kreeg ik ook!”

Samen de DigiTales maken

Samen de DigiTales maken

Eigen begeleider
Judith Heykers is bij het project betrokken als programmaleider mediawijsheid. “We wilden de deelnemers bij de verwerking van hun verhalen ook laten kennismaken met nieuwe media. In plaats van een boekje met tekst en afbeeldingen, maken ze nu een kort filmpje met foto’s, en een voice over vertelt het verhaal. Elke deelnemer heeft een begeleider die helpt om de DigiTale te maken, want mensen zijn toch vooral met het verhaal bezig, en omzetten naar techniek is lastig voor ze.”

Fotoshoppen
Gerrit Zier Vermeer (76) doet als begeleider mee aan de verhalentafel, hij kan goed met de computer overweg. Bovendien weet hij veel over de geschiedenis van Scheveningen: “Ze hebben Scheveningen in tweeën gedeeld door begin 20ste eeuw de Jurriaan Kokstraat aan te leggen, dat was niet nodig geweest. Er waren wel veel krotten, maar ook heel leuke straatjes, met erven, droogmakerijen, kuiperijen, paardensmids en stallen. Die zijn allemaal rücksichtslos tegen de grond gegaan.” Bij zijn eigen herinneringen zoekt hij passende foto’s op de computer: “Keizerstraat, de kortste weg naar zee’. Dat stond al in 1940 op de gevel van een van de huizen. Ik heb het gefotoshopt, want ik heb er zelf geen foto van. Je ontdekt altijd nieuwe dingen. Waar nu het kaaswinkeltje is, zat vroeger de Haagsche Courant. Kranten werden ‘s middags uitgedeeld en één krant werd in de etalage gehangen. Daar ga ik ook een foto van opzoeken.”

Methodiek, handleiding, website
De methodiek – hoe maak je een digitaal verhaal over Haags erfgoed – en een bijbehorende handleiding zijn inmiddels beschikbaar voor derden. De website www.haagseherinneringen.nl is vernieuwd om de DigiTales uit te dragen.

Tekst: Ton van der Veeken

Foto(‘s): Loes Schleedoorn