De bibliotheek en het onderwijs2018-02-28T11:18:44+00:00

De bibliotheek en het onderwijs

De bibliotheek en het onderwijs zijn een vanzelfsprekende combinatie. Bibliotheek Den Haag heeft een band met scholen(en hun leerlingen). Het hele jaar door doen zij mee aan lessen, programma’s, cursussen en workshops op educatief gebied, die de bibliotheek aanbiedt. De projecten zijn gericht op het bevorderen van leesplezier, op taalvaardigheid in combinatie met mediawijsheid.

Belang van (voor)lezen
Juist omdat bekend is dat voorlezen en zelf lezen betere prestaties opleveren op school bij de vakken taal en rekenen, is dit een belangrijk onderwerp. Dat niet alleen: kinderen hebben zo een voorsprong in hun sociaal-emotionele, lichamelijke en creatieve ontwikkeling. Reden genoeg voor Bibliotheek Den Haag om activiteiten te organiseren voor kinderen van alle leeftijden, op school en in de bibliotheek.
Voor kinderen van 0-4 jaar en hun ouders zijn dit jaar 231 activiteiten georganiseerd, zowel in de bibliotheek als op Peuterspeelzalen. 2547 groepen uit het basis- en voortgezet onderwijs bezochten klassikaal de bibliotheek om boeken in te leveren en nieuwe uit te kiezen, en tijdens de Nationale Voorleesdagen kwamen ruim 7000 bezoekers naar de bibliotheek voor voorleesactiviteiten, theatervoorstellingen en workshops.