Project Description

Ouderen in de wijk

Het project Ouderen in de Wijk (OidW) startte in 2016 in bibliotheek Escamp en is in september 2017 uitgebreid naar bibliotheek Segbroek. Met als doel een toegankelijk aanbod te bieden aan ouderen in de wijk zijn ook dit jaar activiteiten opgezet aansluitend bij hun behoeften. Ouderen ontmoetten elkaar bij leuke activiteiten in de vestigingen, die vaak in samenwerking met andere (maatschappelijke) organisaties georganiseerd werden. Door aansluiting van het project bij verschillende initiatieven in de wijk en organisatie van activiteiten vanuit de vestigingen werd het aanbod voor de doelgroep versterkt en uitgebreid.

Ontmoeten bij muziek, theater en meer
Zo bezochten ouderen tijdens de Nationale Ouderendag een middagvullend programma met muziek en theater, waar Marjan Berk en Jetty Mathurin te gast waren, ontmoetten zij elkaar bij High Teas in verschillende vestigingen van Bibliotheek Den Haag, en gingen jong en oud met elkaar in gesprek, wat resulteerde in een mooi boekje met (levens)verhalen van ouderen. Ook bezocht cabaretier Sjaak Bral tijdens de Nationale voorleeslunch bibliotheek Escamp en waren er verschillende workshops om ouderen op weg te helpen in de digitale wereld.

Voor muziek en creatieve workshops gingen de ouderen zelf aan de slag. Bijvoorbeeld bij workshops digitale fotografie, tekenen en schilderen. Bijzonder was de samenwerking met het Grijze Koppen Orkest, dat workshops gaf. Het enthousiasme was groot en het merendeel van de deelnemers heeft zich aangesloten bij dit orkest.

Vruchtbare samenwerkingsverbanden
Samenwerking met Get Oud, Het Koorenhuis, Theater Dakota, hetGrijze Koppen orkest, Resto VanHarte en de Haagse Hogeschool maakte al deze activiteiten mogelijk. Maar ook de inzet van gastvrouwen van het project is belangrijk: zij legden contacten met ouderen en betrokken hen actief bij het project. Met een positief resultaat als gevolg: meer dan 300 ouderen zijn inmiddels aangesloten bij Ouderen in de Wijk. Het bereik van het project werd en wordt zo steeds groter.

November 2017 ontstond een productieve samenwerking tussen OidW en Vestia. Samen met de sociaal beheerder van deze woningcorporatie is afgesproken dat gastvrouwen in verschillende seniorcomplexen contact kunnen opnemen met de bewoners. OidW kreeg zowel vanuit de bewoners als de woningcorporatie positieve reacties. Doel is dan ook deze samenwerking uit te breiden naar andere seniorencomplexen.